Bio

Maida Bešo je psihologinja i praktičarka transakcione analize. Direktorica je Centra za psihološku podršku Sensus koji je 2011. godine pokrenula s tri kolegice psihologinje. Radi na projektima koji se odnose na pružanje psihosocijalne podrške marginaliziranim skupinama, prevenciju nasilja i zagovaranje za zaštitu ljudskih prava. Vodi obuke za karijernu orijentaciju, prezentacijske vještine, upravljanje stresom, rješavanje konflikata i pozitivno roditeljstvo. Posljednjih godina aktivno je angažirana na programima i aktivnostima edukacije u osnovnim i srednjim školama gdje je stekla bogato iskustvo u radu s roditeljima i djecom. Savjetnica je i pruža psihoterapeutske usluge.

Dosadašnje radno iskustvo imala je na projektu RAD je moje PRAVO, bila je izvršna voditeljica aktivnosti u nevladinoj organizaciji Kuća otvorenog srca, saradnica u kancelariji Genaralnog sekretara Univerziteta Džemal Bijedić i istraživačka saradnica na projektu Evaluacija kvalitete nastave na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru.

U suradnji s BUDI TU zajednicom aktivnih roditelja, uključena je u rad i organizaciju radionica za roditelje i pomoć i podršku roditeljima.

#buditu
#malikoraciupravomsmjeru

Event

ID Event Name Duration Start Date
Razgovarajmo uspješno s djecom0 daysDecember 04, 2017