Bio

Arnela Memić je psihologinja i savjetnica porodične sistemske psihoterapije, trenutno je zaposlena u Centru za psihološku podršku Sensus u Mostaru, koji je 2011. godine pokrenula zajedno s tri kolegice psihologinje. Radi na programu prevencije nasilja “Osnaživanje mladih u sprječavanju rodno zasnovanog nasilja” i voditeljica je za provedbu programa vršnjačkih edukacija. Posljednjih godina aktivno je angažirana na programima i aktivnostima edukacije u osnovnim i srednjim školama gdje je stekla bogato iskustvo u radu s roditeljima i djecom. Voditeljica je individualnih savjetovanja i grupa psihosocijalne podrška za trudnice u sklopu projekta “Mame društvo grade“.

 

Prije pokretanja Sensus-a radila je kao psihologinja u Centru za socijalni rad u Mostaru na projektu “Uspostava Savjetovališnog rada za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju i njihove roditelje, uključujući djecu bez adekvatnog roditeljskog staranja i njihove staratelje”, te je volontirala na projektu „Stariji brat starija sestra”, koji provode SOS Dječiji vrtić Mostar. U centru Sensus savjetnica je za edukativni rad s djecom i roditeljima.

 

U suradnji s BUDI TU zajednicom aktivnih roditelja, uključena je u rad i organizaciju radionica za roditelje i pomoć i podršku roditeljima.

#buditu
#malikoraciupravomsmjeru

Event

ID Event Name Duration Start Date
Razgovarajmo uspješno s djecom0 daysDecember 04, 2017