Mogu li roditelji unaprijediti komunikaciju s djecom?

Kako djeca odrastaju, roditelji postavljaju brojna važna pitanja vezana uz uspješan razgovor s djecom… Kako uspostaviti efikasnu komunikaciju s djetetom? Na koji način djetetu prenijeti poruke ljubavi i prihvaćanja? Kako kroz razgovor umanjiti neprimjerena ponašanja? Koji je način komunikacije najbolji za dječji razvoj?

Slijedi nekoliko praktičnih savjeta roditeljima kako bi poboljšali komunikaciju s djecom

  1. Dajte djetetu do znanja da je prihvaćeno

Važno je potruditi se u komunikaciji i djetetu dati do znanja da je prihvaćeno – i kroz riječi i kroz djela. Riječima roditelji mogu svojoj djeci dati do znanja da ih prihvataju kroz ono što govore. U tom slučaju dobro je slati pozitivne poruke, kroz pohvale usmjerene na ličnost i ponašanje. Neverbalno, roditelji mogu pokazati prihvaćanje kroz geste, izraze lica i načinom na koji se ponašamo prema djetetu.

  1. Spustite se na djetetov nivo

Kada razgovarate s djecom spustite se na djetetov nivo i fizički i prilagođenim rječnikom. Ovom gestom olakšat ćete održavanje kontakta očima, smanjit ćete sva okolna ometala, a smanjit ćete i priliku da se dijete osjeća preplašeno.

  1. Slušajte što dijete govori

U svakoj komunikaciji, posebno u komunikaciji s djecom važno je slušati. Slušanje je vještina koja se treba naučiti i vježbati i sastavni je dio uspješnog razgovora s djecom. Kada roditelji slušaju što djeca govore, pokazuju djeci da su zainteresovani za ono što djeca imaju i žele da kažu.

  1. Izrazite svoje osjećaje i razmišljanja

Roditelji, kroz razgovor s djecom slobodno izrazite svoje osjećaje i razmišljanja. Kako bi komunikacija bila efikasna, ona mora biti dvosmjerna. Pazite da ste u razgovoru s djecom emocionalno dostupni djeci, a to ćete im najbolje potvrditi govoreći o svojim osjećajima i mislima. Kada se kroz razgovor otvorite djeci i djeca će se otvoriti vama.

Koraci koje savjetujemo su samo početak odgovornog i podržavajućeg pristupa razgovoru s djecom. Razgovori sa sobom često nose prepreke i konflikte, koje ćemo obraditi u jednom od narednih tekstova.

Više vještina i praktičnih primjera za poboljšanje komunikacije između roditelja i djece uskoro ćete doznati na radionici za roditelje na temu RAZGOVARAJMO USPJEŠNO S DJECOM. Prijave i detalji o radionici su na LINKU

Autorice teksta: 

Članice Centra za psihološku podršku SENSUS iz Mostara

U #buditu timu su uključeni u dio podrške roditeljima.

BUDI TU zajednica aktivnih roditelja za cilj ima promovirati pedagoški pristup roditeljstvu i pružiti podršku roditeljima

0