Bio

diplomirana psihologinja završila je Nastavnički fakultet u Mostaru, Odsjek: Psihologija. Trenutno radi na izradi master rada na temu „Povezanost pretjerane upotrebe interneta i nivoa emocionalne inteligencije kod adolescenata“.

Radno iskustvo je stekla radeći kao školski psiholog, kao psiholog u HR-odjelu, te kroz volonterski rad s djecom i mladima. Trenutno je vanjska saradnica u Centru za društveno istraživanje “Global Analitika” gdje obnaša funkciju samostalnog edukatora i istraživača.

Kroz multidisciplinarni pristup u suradnji s nutricionisticom Nevenom Pandža zalaže se za pravilnu prehranu te prevenciju i liječenje pretilosti, kao i poremećaja u prehrani.

Trenutno pohađa edukaciju za psihoterapeuta Transakcione analize pri centru „Psihopolis“ iz Novog Sada.

Izrazito je komunikativna, empatična, altruistična, a uz to i vrlo racionalna osoba koja smatra da može doprinijeti općim društvenim ciljevima, unaprijediti kvalitetu življenja u BiH, kako pojedinih članova tako i društva u cjelini.

U suradnji s BUDI TU zajednicom aktivnih roditelja, uključena je u rad i organizaciju radionica za roditelje i pomoć i podršku roditeljima.

#buditu
#malikoraciupravomsmjeru