Bio

Psihologinja i reedukatorica psihomotorike. Tek ušla u čari bračnog života, roditeljstvo vjerovatno sljedeća stepenica ličnog razvoja. Uživam u kretanju, putovanjima, novim saznanjima, izazovima… Na kraju dana ipak volim svoje trenutke mira. U #buditu timu sam uključna u dio podrške roditeljima.

Ranka Kurtinović rođena je 1989. godine u Pakracu, ali cijeli život živi u Banjoj Luci. Stekla je master diplomu na studijima psihologije 2014. godine u Banjoj luci. Još u toku studija orijentisala se na rad s djecom i mladima, uz nezaobilazni rad s roditeljima. Kao student dvije godine je radila kao asistent u nastavi, a istovremeno je bila angažovana i kao volonter u Udruženju djece s autizmom „Djeca svjetlosti“. 2014. godine učestvovala je u obuci za primjenu Orff Muzikoterapije u rehabilitaciji i edukaciji, a 2015 godine je završila i edukaciju iz Opšte i Specifične reedukacije psihomotorike na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu.

Zaposlena u Centru za razvoj karijere i podršku u obrazovanju gdje ponajviše radi sa osnovcima i srednjoškolcima i pomaže im u izazovima njihovog doba.

Trenutno je angažovana i u Savjetovalištu „Srećna djeca“ čiji je cilj cjelovit razvoj ličnosti djeteta uz adekvatnu saradnju sa roditeljima.

U suradnji s BUDI TU zajednicom aktivnih roditelja, uključena je u rad i organizaciju radionica za roditelje i pomoć i podršku roditeljima.

#buditu
#malikoraciupravomsmjeru