Bio

Mirjana Lozančić, geštalt psihoterapeut i asistentica na Filozofskom fakultetu, edukatorica i supervizorica u pomažućim strukama. Volim prirodu, dobru glazbu, ples i putovanja, a trenutno me raduje nova uloga mame 🙂 U #buditu timu sam uključena u dio podrške roditeljima.

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, završila edukaciju iz geštalt psihoterapije i obiteljske sistemske terapije. Kasnije svoje usavršavanje nastavlja kroz edukaciju iz Obiteljskih konstelacija pri njemačkoj Asocijaciji sistemskih konstelatora pri institutu Tannenhof Berlin-Brandenburg e.V. (THBB).

Svoje radno iskustvo je stekla u Obiteljskom i bračnom savjetovalištu i Centru za djecu, mlade i obitelji pri Caritasu u Mostaru. Zadnjih pet godina predaje na Sveučilištu Filozofskog fakulteta kao vanjski suradnik i doktorandica je na poslijediplomskom doktorskom studiju iz odgojnih znanosti. Najviše se bavi individualnom, bračnom i obiteljskom psihoterapijom, te edukacijama za stručno osposabljavanje profesionalaca u pomažućim strukama u različitim organizacijama. U okviru škole Psiho-Integrum i GPTIM (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta) radi individualnu terapiju sa studentima polaznicima edukacije iz geštalt psihoterapije.

U suradnji s BUDI TU zajednicom aktivnih roditelja, uključena je u rad i organizaciju radionica za roditelje i pomoć i podršku roditeljima.

#buditu
#malikoraciupravomsmjeru