Bio

Klinički psiholog i psihoterapeut i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

Dr. sc. Gordana Buljan Flander rođena je u Dubrovniku. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je psihologiju 1980. godine na temu „Jezični razvoj djece“, magistrirala je 1985. godine na temu „Prilog dijagnostici cerebralnih oštećenja kod djece – pokušaj upotrebe vizualnih labirinata apliciranih pomoću laboratorijskog računala“ te je doktorirala 2001. godine na temu „Uloga privrženosti i nekih odrednica ličnosti u zlostavljanju djece: proširenje Bolwbyjeve teorije“.

Na Sveučilištu Derby (UK) stekla je titulu magistre psihoterapije na temu „Zlostavljanje djece u svjetlu teorije privrženosti“. Pri Sherwood Psychotherapy Training Institute, Nottingham (UK) stekla je zvanje integrativnog psihoterapeuta. U sklopu programa Children’s Mental Health Alliance Foundation, New York (SAD) 2002. godine završava sedmogodišnju stručnu izobrazbu u području prevencije i tretmana zlostavljane i zanemarivane djece. Na nekoliko desetaka stručnih konferencija i seminara nastavlja se kontinuirano usavršavati u području rada s djecom, dijagnostike, forenzike i psihoterapijskih pravaca.

Od 1982. do 2002. godine zaposlena je kao psihologinja u Klinici za dječje bolesti u Zagrebu. Utemeljila je udrugu Hrabri telefon, s ciljem promicanja prava djece i zaštite djece od svih oblika zlostavljanja i zanemarivanja, čija je predsjednica bila od 1997. do 2003. godine, a aktualno je voditeljica stručnog i znanstvenog programa udruge.

Od 1996. do 2003. vodi stručni projekt „Prevencija i intervencija na području zlostavljanja i zanemarivanja djece“, na temelju kojeg pokreće inicijativu za osnivanje Poliklinike za zaštitu djece grada Zagreba, u kojoj od osnivanja do danas obnaša funkciju ravnateljice.

Ostale profesionalne dužnosti koje obnaša su: stalni sudski vještak i mentor u području zlostavljane i traumatizirane djece pri Županijskom sudu u Zagrebu od 2003. godine; konzultant UNICEF-a za područje Crne gore, Hrvatske i Srbije od 2012. godine; ekspert Vijeća Europe u području primjene Konvencije Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja od 2010. godine.

U znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, znanstvenom polju psihologije izabrana je 2006. godine, u znanstveno zvanje više znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, znanstvenom polju psihologije, izabrana je 2010. godine, a u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika, znanstvenom polju psihologije, izabrana je 2016. godine.

Do sada je objavila 28 znanstvenih radova u časopisima, 3 rada u cijelosti u zborniku međunarodnog skupa, koautorica je 7 knjiga (od čega jednog sveučilišnog udžbenika) te je autorica i/ili koautorica 20 poglavlja u knjigama (od čega 3 u sveučilišnom, 1 u veleučilišnom udžbeniku i 1 u međunarodnoj enciklopediji).

Izlagala je i ima objavljene sažetke na 72 međunarodna i 47 domaća znanstveno-stručna skupa. Uz navedeno je održala brojna pozvana predavanja u Hrvatskoj te 13 pozvanih predavanja u inozemstvu nakon zadnjeg izbora u zvanje, a u kojima redovito iznosi rezultate provedenih istraživanja, primjere dobre psihološke prakse te diskutira mogućnosti unaprjeđenja zaštite djece i njihovih prava.

Od 2000. do danas sudjeluje u sveučilišnoj nastavi na: Sveučilištu u Zagrebu (Hrvatski studiji, Medicinski fakultet, Stomatološki fakultet, Pravni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet), Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Filozofski fakultet), Sveučilištu u Dubrovniku, Veleučilištu Baltazar Zaprešić i Visokoj školi za komunikacijski menadžment Edward Bernays.

Osmislila je i uvela nekoliko novih kolegija: na studiju psihologije Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku: Kompetentno roditeljstvo, Psihologija nasilja i zlostavljanja, Dječja i adolescentna forenzična psihologija, Psiholog – volonter u civilnom društvu te na poslijediplomskom specijalističkom studiju „Prava djece“ pri Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kolegij: Nasilje i djeca.

Dobitnica je više nagrada i priznanja za svoj znanstveni i stručni rad te angažman: Društveno priznanje „Marulić: Fiat Psychologia“ Hrvatskog psihološkog društva, za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije u Hrvatskoj (2003); Psihologijska nagrada „Ramiro Bujas“ Hrvatskog psihološkog društva za osobito vrijedno ostvarenje na društvenoj afirmaciji psihologije (2007);

Nagrada „Snježana Biga Friganović“, Hrvatske psihološke komore, za poseban doprinos organizaciji, radu i razvoju Hrvatske psihološke komore, a time i značajan doprinos za unapređenje statusa psihologa u društvu te razvoj i afirmaciju psihološke djelatnosti (2010); „Zlatni grb“ Hrvatskog psihološkog društva, za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Hrvatskog psihološkog društva, ostvaren utemeljenjem ili višegodišnjim uspješnim vođenjem djelatnosti u okviru Hrvatskog psihološkog društva odnosno osobito vrijednom ili višekratnom pomoći i potporom Hrvatskom psihološkom društvu od strane drugih znanstvenih, znanstveno-nastavnih, stručnih i ostalih organizacija, ustanova ili društava (2012); Zahvalnica Hrvatske psihološke komore za osobito vrijedan doprinos razvitku i radu Komore, unaprjeđenju statusa psihologa i afirmaciji psihološke struke (2013).

Dodijeljena su joj tri priznanja s naglaskom na njezinu ulogu u promicanju, afirmaciji i brizi za djecu: Nagrada multidisciplinarnom timu od Međunarodnog udruženja za prevenciju zlostavljanja i zanemarivanja djece – ISPCAN, zbog značajnog napretka u tretmanu i prevenciji zlostavljanja i zanemarivanja djece (u konkurenciji više od 180 zemalja) (2008);

Godišnja nagrada za promicanje prava djeteta, Ministarstva socijalne politike i mladih, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece (2008); Nagrada Grada Zagreba, za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na području psihosocijalne i zdravstvene zaštite i promicanja prava i interesa djece (2011).

Članica je brojnih društva i udruženja: American Professional Society for Abused Children (APSAC); Hrvatska psihološka komora (HPK) – angažman pri osnivanju i članica prvog upravnog odbora; Hrvatsko psihološko društvo (HPD); Hrvatska strukovna udruga sudskih eksperata i vještaka (HSUESV); The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP); The International Integrative Psychotherapy Association (IIPA); The International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN); Udruga sudaca za mladež, obiteljskih sudaca i stručnjaka za djecu i mladež (USZM); United Kingdom Council for Psychotherapy (UKCP).

 

U suradnji s BUDI TU zajednicom aktivnih roditelja, uključena je u rad i organizaciju radionica za roditelje i pomoć i podršku roditeljima.

#buditu
#malikoraciupravomsmjeru