Bio

specijalizirao je ginekologiju i akušerstvo na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Trenutno radi u Zavodu za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost Mehmedbašić. Zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji i usavršavanjem tehnika i procedura neophodnih za kvalitetno obavljanje svakodnevnih zadataka po savremenim principima struke učestvuje u rutinskim i ekspertnim kontrolama svih faza trudnoće. Provodi sve dijagnostičke procedure prenatalne dijagnostike, sofisticirane ultrazvučne, laboratorijske i druge pretrage koje traži algoritam kontrole trudnice i fetusa. Provodi dijagnostičke procedure na detekciji tumora genitalnih organa i angažovan je u postupcima dijagnostike i terapije bračne neplodnosti. Završio je prvi stepen SHCE iz zdravstvenog menadžmenta, pri Ministarstvu zdravstva Federacije BiH.

U suradnji s BUDI TU zajednicom aktivnih roditelja, uključen je u rad i organizaciju radionica za roditelje i pomoć i podršku roditeljima.

#buditu
#malikoraciupravomsmjeru